fbpx

Tips til voksne med eksem

Hvad betyder det for voksne at have atopisk eksem?

Atopisk eksem påvirker ofte store dele af ens hverdag. Det gælder både det sociale liv, arbejdslivet, søvnen og hverdagen generelt. Og det betyder også, at psyke og livskvalitet i høj grad kan blive påvirket.

Man ved fra undersøgelser, at 1 ud af 5 med svær atopisk eksem har symptomer på stress. 1 ud af 5 har symptomer på angst, og 1 ud af 4 har symptomer på depression. Det betyder også, at man f.eks. kan være så uheldig at lide af BÅDE svær atopisk eksem, angst og depression – en slem kombination, som gør behovet for hjælp ekstra stort.

Selv om man ikke kan helbrede atopisk eksem, kan man selv gøre noget for at bevare lidt kontrol over sygdommen og forsøge at minimere de mange gener:

 • Tag sygdommen alvorligt (pas din behandling og sørg for at medbringe medicin på rejser og lignende – hvis man ignorerer sygdommen, bliver den bare værre)
 • Søg behandling (over tid kommer der nye behandlingsmetoder, og ens sygdom svinger også, så man kan få behov for at prøve noget andet)
 • Opsøg viden, så man foretager korrekt selvhjælp
 • Vær kritisk, ikke mindst i forbindelse med sociale medier – man vil kunne se næsten hvad som helst anbefalet men vær kritisk i vurderingen af afsenderen, sundhed.dk og lignende sider er af den seriøse, pålidelige slags
 • Brug fugtighedscreme – eksemhud skal plejes hele tiden, også når der ikke nødvendigvis er store udbrud. Brug fugtighedscreme dagligt – det kan forebygge nye eksemudbrud
 • Undgå irritanter. Eksemhud er sart hud, så vask nyt tøj, før de bruges, undgå eller minimer brugen af parfume og vær opmærksom ved valg af diverse plejeprodukter (vaskepulver, sæbe, shampoo osv.)
 • Undgå uld direkte på kroppen, da uldfibrene klør og kan starte nye eksemudbrud
 • Hold huden ren med et kort og køligt bad hver dag
 • Undgå pelsdyr i hjemmet, da de øger risikoen for astma og høfeber
 • Undgå tobaksrøg i hjemmet for at forebygge udvikling af astma
 • Tag kontakt til ligesindede, så der kan udveksles gode råd og erfaringer

Atopisk eksem og søvn

Atopisk eksem er kendt for at forstyrre nattesøvnen, fordi man vågner op pga. kløe og smerter. Dette er især gældende for personer med moderat og svær atopisk eksem. Nogle klør så meget i eksemet i løbet af natten, at de vågner op med blodige rifter på huden, fordi de har fået kløet hul.

Hvis du lider af meget svær atopisk eksem, kan de forstyrrede nætter med kløe og smerter betyde, at du er utrolig træt og uoplagt en stor del af dagen, og det kan gå ud over dit overskud både på jobbet og i dit privatliv. Måske kan det blive nødvendigt at tage en sygedag indimellem for at få sovet ud, eller du kan afprøve nogle af følgende gode råd inden sengetid:

 • Hold neglene korte og ”bløde”, så det er sværere at klø hul. Nogle har gode erfaringer med at lave gelenegle, der bliver så tykke og afrundede, at de ikke kan kradse hul på huden
 • Luft godt ud i soveværelset, så rummet er køligt, inden du lægger dig til at sove. Et køligt sovemiljø mindsker kløen
 • Sørg for, at du ikke har det for varmt, når du går i seng (lad være med at gå i seng lige efter motion, varmt bad osv. Men vent til du er kølet lidt ned)
 • Smør dig ind i god tid inden, du går i seng, så cremen er trængt godt ind i huden.
 • Sov på afglattede lagner og med let bomuldsdyne, der ikke er for varm
 • Tag tynde bomulds- eller silkehandsker på, så du ikke i søvne klør dig selv til blods

Hvis du alligevel vågner midt om natten og hele kroppen klør, kan du forsøg med følgende råd:

 • Hav kølige omslag klar i dit køleskab som du kan lægge på det kløende område, evt. bare en kølig vaskeklud
 • Byt dynen ud med et køligere tæppe eller lagen som du fx har lagt på et køligt sted i hjemmet
 • Tryk på det område, der klør. På den måde undgår du, at der går hul, og du dæmper måske din trang til at klø direkte på eksemet

Atopisk eksem og socialt liv

Mange med moderat til svær atopisk eksem ved, at det er en balancegang både at være socialt aktiv og passe på sig selv. Nogle gange kan det være bedst at melde afbud fx hvis man har erfaring med, at man vil blive eksponeret for noget, der får eksemet til at bryde ud. Andre gange må man prøve sig frem og krydse fingre for, at alt går fint.

Hvis man melder fra hele tiden, kan man ende med at isolere sig, hvilket heller ikke er godt. Social isolation er en deroute, der kan lede til ensomhed og i værste tilfælde depression.

Tænk derfor over, hvordan du bedst kan være med, når der er sociale arrangementer, du gerne vil deltage i. Måske det er en idé at tale med værten om fx mad, du ikke kan tåle eller andet du ved, du reagerer på, i god tid i forvejen. Mange er hjælpsomme og vil gerne gøre deres til, at du kan være med.

Oplever du at være ude og pludselig kan mærke, at et udbrud er på vej, er det desuden en god idé at have creme eller anden behandling med i tasken, så du kan klare dig nogenlunde i situationen.

For nogle er det naturligt at tale om sygdommen og dele den med andre, mens det for andre er rarest, at den ikke fylder for meget. Tænk over, hvad du har det bedst med – af og til vil du blive konfronteret med sygdommen i sociale sammenhænge. Her kan det være godt at mærke efter, om du har overskud til at tale om det, eller om det fx er bedre at melde ud, at ’det orker du ikke lige at tale om i dag.

Poul har levet hele sit liv med svær atopisk eksem

Hør ham fortælle om, hvordan han har håndteret det, og hvad han har prøvet for at få kontrol over eksemet.

 

Atopisk eksem og erhvervsvalg

At have atopisk eksem medfører, at man har sart hud, hvor hudens barriere er mindre stærk end normalt. Det betyder bla., at voksne med atopisk eksem har risiko for at udvikle håndeksem, også selv om man er vokset fra sygdommen.

Vand, sæbe, fødevarer, olier og andre ting kan lettere føre til håndeksem, hvis man i forvejen har (eller har haft) atopisk eksem. Tilsvarende kan allergifremkaldende stoffer lettere trænge ind gennem den utætte hud hos en person med atopisk eksem end hos en person uden.

Det betyder, at erhvervsvalg har meget stor betydning, både mht. risikoen for håndeksem og for atopisk eksem – og det gælder også, selv om man er vokset fra sygdommen!

Kontakteksem på hænderne er mest udbredt i job, hvor man bliver udsat for vand, sæbe, kemikalier, fødevarer, olier og mekaniske påvirkninger, men tør luft, varme, kulde og brug af tætsluttende handsker kan også medføre eksem. Det er summen af alle påvirkningerne, der ender med at resultere i håndeksem.

Populært siger man, at ”våde erhverv” bør undgås som jobvalg, dvs. f.eks. slagter, bager, frisør, mekaniker og maskinarbejder.

Atopisk eksem og arbejdsliv

Atopisk eksem er typisk i ro i nogle perioder og i udbrud i andre perioder. Det er aldrig helt til at forudse, hvornår man får et eksemudbrud. Der kan være dage, hvor det føles umuligt at stå ud af sengen og andre dage, hvor alting går lidt lettere.

Hvis du lider af mild eksem, vil eksemet kun i mindre grad påvirke dit arbejdsliv. Situationen kan dog være en helt anden for dig, der har atopisk eksem i moderat til svær grad.

Atopisk eksem i moderat til svær grad kan give udfordringer med arbejdslivet. Der kan fx være dage, hvor det kan føles som en slem gang influenza at have eksemudbrud, ligesom eksemet kan påvirke psyken, da der er mange, der ikke har lyst til at møde op på arbejde med rødt udslæt i hovedet, op ad halsen eller andre synlige steder på kroppen. Det gælder ikke mindst, hvis man har fået et eksemudbrud med svamp, så man føler, at man har fået en brændende rød maske ovenpå sin hud.

Personer, der er meget belastet af deres atopiske eksem, kan have behov for flere sygedage, for fleksjob eller i værste tilfælde førtidspension. Behovet kan f.eks. opstå, hvis det er nødvendigt med indlæggelse på en dermatologisk afdeling for at få styr på et eksemudbrud.

Arbejder du stadig og har moderat til svær eksem, kan det være en god idé, at:

 • tale med din arbejdsgiver om din situation, så han/hun kender dit behov
 • få hjælp fra kommunen, hvis du har behov for tilskud til sygedagpenge
 • tage kontakt til kommunen, hvis din eksem er så svær, at du bør have fleksjob eller søge om førtidspension.

Hvis du får eksem, som kan have sammenhæng med dit arbejde, skal du diskutere det med din læge. Der kan foretages anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og du kan have ret til erstatning, såfremt eksemet anerkendes som arbejdsskade. For at det anerkendes som arbejdsskade, skal eksemet være opstået, mens du arbejdede for arbejdsgiveren. Hvis hudsygdommen ikke udelukkende skyldes dit arbejde, f.eks. hvis du tidligere har haft eksem, vil erstatning ofte bortfalde.

 

Er du er i tvivl om din behandling, og hvorvidt den kan blive optimeret eller evt. ændret, så du kan få det bedre?

Så kan du prøve AEF’s spørgeguide, der forhåbentlig kan hjælpe dig på vej til afklaring og evt. næste skridt i behandlingen: LINK

 

Kilder:
sundhed.dk