fbpx

Håndhygiejne – 7 gode råd

1. Vask med mild sæbe, når hænderne ses eller føles snavsede, og benyt derefter et hånddesinfektionsmiddel

Når hænderne ses eller føles snavsede, vaskes der med mild sæbe i mindst 20 sekunder. Der skal ikke bruges for meget sæbe, og sæben skylles godt af med rindende vand. Dup eventuelt huden tør, og benyt derefter et hånddesinfektionsmiddel.

2. Du kan nøjes med at bruge hånddesinfektionsmiddel, når hænderne er rene uden synligt snavs

Når hænderne er rene uden synligt snavs, kan du nøjes med at bruge et godkendt hånddesinfektionsmiddel.

3. Som hånddesinfektionsmiddel kan håndsprit bruges, men…

Du kan anvende håndsprit (ætylalkohol, 70-85%) som hånddesinfektionsmiddel, men kun hvis huden er helt tør og uden revner (ved revner svier håndsprit og provokerer eksem, især når det bruges sammen med sæbe). Håndsprit skal påføres rigeligt og fordeles hurtigt på hele hånden og håndleddene. Det frarådes at foretage indgnidning ud over få sekunder, da det øger fordampningen af håndspritten. Det skyldes, at alkoholen i håndspritten fordamper på få sekunder, hvorved virkningen fortabes. Desinfektionen er ikke effektiv, hvis alkoholprocenten i væskefilmen på hånden falder til under 60. Håndsprit har kun en umiddelbar virkning og efterlader ingen beskyttelse, efter at alkoholen er fordampet.
Brug af håndsprit hos børn og i institutioner er omdiskuteret. Håndsprit skal opbevares sikret og kun bruges af småbørn under opsyn.
Håndsprit er brand- og eksplosionsfarligt, og der er set alvorlige ulykker med personskade. Håndsprit må aldrig bruges i nærhed af gløder, flammer og varme objekter, da dampene let antændes.

4. Som hånddesinfektion kan der også bruges andre godkendte midler end sprit, som f.eks. aktivt klor,

Hånddesinfektion med aktivt klor er en 0,05% opløsning i vand. Det kan anvendes på både tør og fugtig hud (f.eks. på hud, der blot er skyllet med vand for at undgå sæbeirritation). Hånddesinfektion med aktivt klor kan også anvendes på irriteret hud og eksemhud, uden at give svie! Hånddesinfektionen fordeles let. Hurtig påføring er ikke vigtig – der er tid til omhu. Aktivt klor efterlader en usynlig handske af klor på huden med længere varende desinficerende virkning. Derfor behøver det ikke bruges så tit som sprit. Børn med eksem kan nøjes med at anvende håndsprit med aktivt klor som hånddesinfektionsmiddel.

5. Brug fugtighedscreme efter håndvask og håndsprit

Der kan med fordel benyttes håndcreme efter håndvask og håndsprit, da kombinationen affedter huden og ofte provokerer aktivt eksem, især hos børn med atopi. Aktivt klor i vand affedter ikke huden, men tilfører derimod fugt.

6. Særlig opmærksomhed ved aktivt eksem

Hænder med aktivt eksem er svære eller umulige at desinficere, da bakterier og virus gror godt på syg hud. Eksem i udbrud er en særlig smitterisiko bl.a. ved COVID-19. Aktivt eksem kan begrunde skolefravær. Skoler har svært ved at nå at sætte fuldt fokus på den enkelte elev. Ved begyndende eksem er det vigtigt at begrænse brug af sæbe og håndsprit, som sammen irriterer og skaber en ond cirkel. Ved hudirritation kan der som håndhygiejne anvendes lunkent rindende vand fulgt af aktivt klor, og hvis der ikke er snavs, kan du nøjes med aktivt klor alene. Det er vigtigt at kontakte lægen og starte aktiv behandling med en kortisoncreme tidligt, inden eksemet bliver for aktivt.

7. Anvend kun hånddesinfektionsmidler godkendt af EU og Miljøstyrelsen

Anvend kun hånddesinfektionsmidler, der er godkendt af EU og Miljøstyrelsen. Vær opmærksom på, at kvaliteten (kemisk renhed og indhold) af midler på markedet ikke kontrolleres rutinemæssigt. Der er eksempler på håndsprit, som har været fortyndet med vand, eller ligefrem tilsat metylalkohol (husholdningssprit), der er giftigt. Håndsprit har, da alkoholen er den samme som i spirituosa, været anvendt til at lave sjusser af, og et hundredtal af henvendelser om forgiftninger er registreret ved Forgiftningscentralen på Bispebjerg Hospital. Vær opmærksom på denne risiko og forebyg hændelser ved ansvarlig opbevaring og brug af midlerne.

Godkendelse af hånddesinfektionsmidler

Jørgen Serup, professor, dr.med., overlæge ved dermatologisk afd., Bispebjerg Hospital.
De 7 råd er forelagt for bestyrelsen og for generalforsamlingen i Atopisk Eksem Forening den 24.8.2020

Godkendelse af hånddesinfektionsmidler