fbpx

Målrettet behandling

Hvad er målrettet behandling?

Målrettet behandling er behandling, der virker ved at påvirke immunsystemet. Behandlingen påvirker dog kroppens raske celler og immunsystemet i begrænset omfang, fordi lægemidlerne er målrettet noget ganske bestemt og virker meget specifikt. Der findes både biologiske behandlinger, der påvirker specifikke signalproteiner og behandlinger med såkaldte JAK-hæmmere, hvor aktiviteten af bestemte enzymer hæmmes.

Hvad er biologisk behandling af atopisk eksem?

Biologisk behandling består af kemisk producerede proteiner, der ligner dem, som kroppen selv producerer.

De forskellige biologiske lægemidler virker ved at blokere for de signaler, der er aktiveret under udvikling af sygdom, som f.eks. atopisk eksem.

Biologisk behandling af atopisk eksem bruges til patienter med moderat til svær sygdom. Behandlingen virker i hele kroppen og gives som indsprøjtninger i låret eller maven. Typisk kan man selv foretage indsprøjtningerne, der skal tages hver anden uge.

Biologisk behandling af svær atopisk eksem bremser selve sygdommen i stedet for blot at behandle symptomerne. Behandlingen er målrettet de signalstoppere i kroppen, der forstyrrer immunsystemet og giver en defekt hudbarriere og virker ved at lukke bestemte dele af immunsystemet ned. Behandlingen bremser dermed sygdommen, før den viser sig på huden som kløende eksem.

Biologisk behandling kan ikke helbrede atopisk eksem, og behandlingen er derfor livslang.

Hvornår anvender man målrettet behandling til atopisk eksem?

Personer med moderat til svær samt meget svær atopisk eksem, der ikke har oplevet bedring eller effekt af salver, cremer, lys og systemisk behandling, kan blive tilbudt biologisk behandling. Biologisk behandling er meget dyr og dermed tiltænkt de personer, der ikke har andre behandlingsmuligheder.

Hvordan virker biologisk behandling?

Biologisk behandling virker ved, at proteinerne hæmmer de processer, som aktiverer cellerne i kroppen, der er med til at udvikle atopisk eksem. I immunsystemet findes bla. T-lymfocytter, der er en undergruppe af hvide blodlegemer. Disse T-lymfocytter spiller en vigtig rolle i udviklingen af atopisk eksem. Personer, der lider af atopisk eksem har syv gange så mange T-lymfocytter i de områder af huden, som er ramt af eksem. Det giver inflammation (betændelse) i huden, og hudbarrieren bliver hermed forringet.

Eksisterende behandlinger rammer immunsystemet meget bredt, men i de kommende år vil der komme flere nye biologiske lægemidler, der vil være mere specifikt målrettet fx ved at bremse såkaldte cytokiner i T-lymfocytterne, dvs. at proteinerne fra den biologiske behandling vil bremse de signalmolekyler (cytokiner), der udskilles fra cellerne i immunsystemet.

Herved vil overreaktionen i immunsystemet bremses, og eksemet bryder derfor ikke ud.

Hvilke former for målrettet behandling findes der?

Der er flere nye målrettede behandlinger på vej til brug ved atopisk eksem. Fælles for alle er, at de lukker bestemte dele af immunsystemet ned.
Dupixent (Dupilumab) er en biologisk behandling, som kom på markedet i Danmark i 2018. Den slukker for de dele af immunsystemet, som har overreageret. Herved forhindrer den biologiske behandling eksemet i at bryde ud og behandler derved årsagen til eksemet i stedet for symptomerne, som de lokale behandlinger med cremer og salver mv. gør.

Olumiant (Baricitinib) er en såkaldt JAK-hæmmer (JAK=Janus Kinase), der virker ved at nedsætte aktiviteten af et enzym i kroppen, der kaldes janus-kinase, som er forbundet med inflammation (en betændelseslignende reaktion). Olumiant er en tabletbehandling og virker både på eksemen og kløen.

Rinvoq (Upadacitinib) er en såkaldt JAK-hæmmer i lighed med Olumiant. Rinvoq har sammenlignelig effekt med Dupixent målt på eksemudbredelse og sværhedsgrad, kløe samt muligvis livskvalitet, når Rinvoq tages dagligt som tablet, mens Dupixent tages hver anden uge.

Cibinqo (Abrocitinib) er en såkaldt JAK-hæmmer i lighed med Olumiant og Rinvoq. Cibinqo har sammenlignelig effekt med Dupixent målt på eksemudbredelse og sværhedsgrad samt livskvalitet, når Cibinqo tages dagligt, mens Dupixent tages hver anden uge.

Hvilke bivirkninger er der ved målrettet behandling?

Man kender endnu ikke bivirkningsprofilen på alle de kommende, nye målrettede behandlinger – men forskningsresultater viser, at der ser ud til at være færre bivirkninger end fx ved eksisterende systemisk behandling af atopisk eksem.

For Dupixent er bivirkningerne følgende: Reaktioner ved injektionsstedet som rødme, hævelse og kløe, herpes i munden (forkølelsessår) og conjunktivitis – også kendt som pink eye (øjenbetændelse). Bivirkningerne bliver karakteriseret som milde til moderate.

For Olumiant er bivirkningerne følgende: Infektion som f.eks. helvedesild og lungebetændelse, infektioner i hals og næse, forkølelsessår, urinvejsinfektion, hovedpine, mavesmerter, udslæt

For Rinvoq gælder, at EMA ikke anbefaler, at det bruges til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder >= 65 år, arteriosklerose, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom, rygning/tidligere langvarig rygning, øget risiko for udvikling af kræft.

For Cibinqo gælder, at det ikke bør anvendes til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder >= 65 år, rygning/tidligere langvarig rygning, arteriosklerose, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom samt øget risiko for udvikling af kræft.

 

Kilder:
dagensmedicin.dk
dr.dk om ny behandling af atopisk eksem

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 200 mg (indlaegssedler.dk)

Olumiant Eli Lilly Nederland B.V. filmovertrukne tabletter 2 mg og 4 mg (indlaegssedler.dk)

Rinvoq (Upadacitinib)

Cibinqo (Abrocitinib)